یکی از روش‌ها و ابزاری که با هدف کیفیت اطلاعات و افزایش دسترسی برای ارزش‌گذاری سهام شرکت‌ها به سرمایه‌گذاران و معامله‌گران بازار بورس ارائه شد، نسبت P/S است. این نسبت حاصل تقسیم ارزش بازار یک شرکت یا (Market capitalization) که در اینجا با حرف (P) نشان داده شده بر مقدار فروش شرکت یا(Sale)  است که با حرف(S) نشان داده شده است. در این نسبت، منظور از مقدار فروش، فروشی است که در چهار فصل منتهی به آخرین گزارش شرکتها ارائه شده، یعنی فروشی که قبلا اتفاق افتاده و بر اساس فروش تحلیلی یا مقدار فروش محاسبه شده در آینده نیست. این نسبت گویای این منطق است که، زمانی که قیمت سهام یک شرکت رشد میکند، آیا بر اساس محرکهای اقتصادی و عوامل بنیادی خودش بوده یا بر اساس سفته بازی و رفتار معامله‌گران حاضر در بازار و با بررسی صورت مالی و میزان رشد فروش شرکت نسبت به دوره‌های گذشته میتوان به این مهم پی‌برد.

P/S یکی از مهم‌ترین نسبت‌های مالی برای تحلیل سهام است و ارزش روز شرکت را با میزان فروش سالیانه مقایسه می‌کند. در بازار سرمایه، قیمت‌گذاری سهام نسبت به ارزش ذاتی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. یک سرمایه‌گذار باید طریقه محاسبه ارزش واقعی سهام یک شرکت و قیمت آن را بداند تا بتواند آن را با قیمت روز سهم در تابلو مقایسه کند. یک شرکت زمانی رشد خواهد کرد که فروش ثابت و قوی داشته باشد، بدین معنی که رشد یک شرکت باید از فروش آن آغاز گردد.

 این نسبت می‌تواند موجب برآورد صحیح تحلیل‌گران از وضعیت شرکت‌های مختلف شود؛ به‌ویژه شرکت‌های زیان‌ده و یا شرکت‌هایی که جریان نقدی منفی دارند، و یا به صورت سیکلی رشد کرده‌اند و سودشان نزدیک به صفر است. این نسبت در کنار نسبت P/E در تحلیل بنیادی از مقدمات ارزیابی وضعیت کلی سهام یک شرکت بورسی محسوب می‌شود که می‌توانیم آن را در کنار سایر اطلاعات در سایت tsetmc مشاهده کنیم، اما به دلایل مختلف، اطلاعات قرار داده شده در سایت سازمان بورس با دیتای واقعی کمی اختلاف دارد که معامله‌گران، سایت سازمان بورس را مرجع تصمیم‌گیری خود قرار نمی‌دهند.

مقاله " نسبت P/E " را مطالعه کنید.

YLSmLXOu4Ra3Etb683Ha4Ss44SBeXfjFjNOdQq6d.jpg

نحوه محاسبه P/S

همان‌طور که اشاره شد، P/S یکی از مهم‌ترین نسبت‌های مالی بازار برای تحلیل و ارزش‌گذاری سهام است؛ P/S ارزش روز شرکت را با میزان فروش سالیانه مقایسه می‌کند و نشان‌دهنده این است که ارزش شرکت چند برابر فروش آن شرکت است یا قیمت سهم، چند برابر فروش شرکت به ازای هر سهم است. برای محاسبه نسبت P/Sمی‌توانیم، ارزش بازار روز یک شرکت را بر مبلغ فروش خالص (درآمد عملیاتی) شرکت که در صورت های مالی شرکت قرار دارد، تقسیم کنیم و همچنین می‌توانیم فروش خالص (درآمد عملیاتی) در آن دوره مالی را بر تعداد کل سهام شرکت تقسیم می‌کنند؛ عدد به دست آمده، فروش به ازای هر سهم است. سپس قیمت روز هر سهم را بر این عدد تقسیم می‌کنیم، این عدد P/S یا نسبت "قیمت به فروش" نام دارد. از هر دو روش میتوان برای محاسبه نسبت P/S استفاده کرد.

مقاله " آشنایی با صورتهای مالی " را مطالعه کنید.

P/S  نمایش داده شده در سایت tsetmc از نوع ttm یا تجمعی ۱۲ ماه گذشته است و برای مقایسه شرکت‌ها در صنعت و نیز با متوسط کل بازار سرمایه کاربرد دارد. بدیهی است که برای هر صنعت خاص و با توجه به شرایط شرکت، برای هر شرکت P/Sهای متفاوتی وجود دارد. با این حال P/S شرکت‌ها در نهایت به سمت P/S صنعت میل می‌کند.

به عنوان نمونه برای محاسبه این نسبت در شرکت ذوب آهن اصفهان (ذوب)، مشاهده میکنیم که در حال حاضر ارزش بازار شرکت ذوب آهن اصفهان 17،20 همت است که در سایت tsetmc و در تابلو سهم ذوب آهن درج شده است، با بررسی صورت مالی شرکت و گزارش‌های عملکردی منتشره در سایت کدال، فروش ۱۲ ماه گذشته شرکت نیز که مبلغ  35،05 همت است استخراج می‌شود، حال برای محاسبه این نسبت کافیست ارزش بازار شرکت را تقسیم بر مقدار فروش کنیم.

1Aaoeu9dL1eajeedikzEifjJu0AIHPsQ8wBmTzRh.jpg

wwkLf1rtMURFtaOkDsn4zbWiUiAMkUTlXDuxg3qc.png

اگر نسبت قیمت به فروش از یک کوچک‌تر باشد، سیگنال مطلوبی محسوب می‌شود و این مفهوم را می رساند که شرکت بیشتر از ارزش بازار خود فروش داشته است. اگر این نسبت برابر با یک باشد، یعنی شرکت برابر با ارزش بازار خود فروش دارد. (این فروش، سود نیست. برای محاسبه سود باید بهای تمام شده را از میزان فروش کم کنیم.) هر چقدر این نسبت بیشتر شود، بر مقدار  ارزندگی و از کم ریسک بودن سهم برای سرمایه‌گذاری کاسته می‌شود. یکی از بهترین راه‌های بررسی نسبت قیمت به فروش، این است که P/S را با سهم‌‌های دیگر حاضر در صنعت مقایسه کنید.

با توضیحات داده شده و با توجه به نیاز بازار و معامله‌گران برای دسترسی راحت و نموداری برای تحلیل این نسبت، تیم تحلیل اپ بر آن شد تا ابزاری قدرتمند را برنامه ریزی و طراحی کند تا معامله‌گران بتوانند این نسبت را بصورت نموداری مشاهده و با مقدار فراوانی این نسبت در سالهای گذشته همان شرکت مقایسه کنند.

z1TqlHbbNGHIkntelsodehXBEGFXzyHevFYdBw78.jpg

اشتباه رایج معامله‌گران این است که P/S سهام مختلف را با هم مقایسه می‌کنند، در حالی که این نسبت را باید با گذشته همان سهم قیاس کرد، آنچه باید مورد ارزیابی قرار گیرد، آرشیو داده‌ها و نوسان P/S هر سهم است. این ابزار به شما کمک می‌کند که یک آرشیو داده‌ای بنیادی را در یک بستر تکنیکالی بسنجید. در این فیچر با انتخاب سهم مورد نظر میتوان نمودار و گیج سهم مورد نظر را مشاهده کرد.

نمودار P/S

با مشاهده نمودار P/S میتوان بر اساس آرشیو، به چگونگی توزیع این نسبت و تغییرات آن در دوره‌های زمانی مختلف و به نوعی به نقاط حمایت و مقاومت سهم بر اساس P/S پی برد و درباره ارزندگی و عدم ارزندگی و یا حبابی بودن سهم اطلاعات کسب کرد.

b5Jm1NMtlNGVibe0drlicbLJeZL8rv7rsYkdMy2A.jpg

گیج P/S

گیج هر سهمی بیانگر مطالبی مهم برای معامله‌گران است. با مشاهده این تصویر در وحله اول میتوان به عدد میانگین P/S سهم مورد نظر، که در وسط گیج قرار دارد پی برد و گویای این مطلب است که در طول فعالیت این شرکت در سالیان گذشته میانگین این نسبت چه عددی بوده و بر اساس آن گران و یا ارزان بودن سهم در زمان حال را تشخیص داد. همینطور میتوان به درصد فراوانی حضور در قاچ‌های مختلف پی برد. هر چقدر عقربه گیج در مناطق سبز رنگ قرار داشته باشد، ارزندگی سهم بیشتر است و هرچقدر این عقربه به سمت مناطق قرمز رنگ حرکت کند، حبابی بودن و یا گران بودن سهم و ریسک سرمایه‌گذاری بیشتر خواهد بود.

QBMwKSTNVv5nZ0S7XKMqSHNrykgDHX92xalsI76c.jpg

بطور مثال در گیج P/S  شرکت ذوب آهن اصفهان، همانطور که مشاهده می کنید، نسبت P/S میانگین این سهم عدد 1.1 است. در حال حاضر نسبت P/S  روز این سهم 0.49 است که در محدوده حداقل نسبتی خود قرار دارد و هرچقدر در محدوده سبز رنگ و قاچ‌های زیر نسبت میانگین خود باشد، برای سرمایه‌گذاری جذاب‌تر است و هر چقدر عقربه این گیج به سمت قاچهای قرمز رنگ حرکت کند، برای سرمایه گذاری پر ریسک‌تر خواهد بود و به اصطلاح در محدوده حبابی خود قرار خواهد گرفت. البته درصد قرار گرفتن گیج در قاچ‌های مختلف نیز حائز اهمیت است، در تصویر فوق در 70 درصد زمانی، نسبت P/S ذوب در محدوده سبز رنگ خود قرار داشته و فقط 30 درصد زمانی، وارد قاچ های قرمز رنگ شده است. ذکر این نکته حائز اهمیت است، که تنها بررسی یک نمودار نمی‌تواند ملاک تصمیم گیری برای انتخاب سهم باشد، بلکه باید نسبت های P/E و قیمت های تعادلی نیز بررسی شود، هرچقدر روشهای تحلیلی بیشتری بیانگر رشد سهم و ارزشمندی آن باشد، ریسک سرمایه‌گذاری کمتر خواهد بود.

برای درک بهتر نسبت P/S و نمودار و گیج آن، می‌توانید ویدئوهایی را که در ارتباط با این موضوع تهیه شده است، مشاهده نمایید.

  hiyqrErN5mjHJlt6SMDzw14IaUl94h0XnOqbqoBH.jpg          ZJYp2UXMPepGVaTm65n51offeoeWky5MKrTbRPOk.jpg 

برچسب‌ها:

نظرات کاربران

0 / 1500
مقاله‌های مشابه