آموزش نرم افزار Gannzilla - قسمت 3

نرم افزار


کدام درجه، کدام برج و کدام نشانه؟

در " قسمت قبل " به اجمال درباره ی درجات آسمان صحبت کردیم. و حالا می خواهیم کمی دقت را بالا ببریم. تقسیم بندی های گوناگونی برای هر برج در سبک های مختلف علم نجوم نظر گرفته شده است. در هر سبکی خواه اسلامی و خواه هندی و خواه غربی منجمین نسبت به نیاز خود برای استخراج های خود بروج را چندین قسمت تقسیم بندی کرده اند و در این میان هر قسم و اندازه ای را به کوکبی نسبت داده اند و شرح این تقسیمات از حوصله ی این مقاله خارج است. اما در تمامی این سبک ها که (نگارنده معطوف به سبک اسلامی است) درجات بسیار مهمی را برای هر سیاره ای در منطقه در نظر گرفته اند که در تمامی سبک ها به اختلاف 2 یا 3 درجه مورد تایید همه است.

بیاییم این موضوع را با این جمله آغاز کنیم که بر گرفته شده از کتاب محمد بن مسعود غزنوی است:

درجات در آسمان مثل کالبدی هستند بی روح و کواکب چون روح و پس روح چون در کالبد باشد زندگانی یابد و چون نباشد در موت است.

چه برداشتی از این جمله می کنیم؟ نخست به پویا بودن آسمان پی می بریم و دوم به گردش پی در پی کواکب بر روی درجات و اهمیت این درجات. آن عالیجناب می گوید: چون روح در کالبد، و از طرفی می دانیم که دقت آسمان و گردش مهرو ماه که از سبب دست الهی است بی هیچ تخفیفی از خطا است و پس می فهمیم که درجات بسیار حائز اهمیت است. پس بیاییم هفت کوکب مهم یا هفت سبعه سیار را بررسی کنیم.

برای خورشید
بروج: حمل به 19 درجه / میزان به 19 درجه بروج: اسد به تمامی درجات / دلو به تمامی درجات

برای قمر
بروج: ثور به 3 درجه / عقرب به 3 درجه بروج: سرطان به تمامی درجات / جدی به تمامی درجات

برای عطارد
بروج: سنبله به 15 درجه /  حوت به 15 درجه بروج: سنبله به تمامی درجات / جوزا به تمامی درجات / حوت به تمامی درجات

برای زهره
بروج: حوت به 27 درجه / سنبله به 27 درجه بروج: ثور و میزان  به تمامی درجات / عقرب و حمل  به تمامی درجات

برای مریخ
بروج: جدی به 28 درجه / سرطان به 28 درجه بروج: حمل و عقرب  به تمامی درجات / ثور و میزان  به تمامی درجات

برای مشتری
بروج: سرطان به 15 درجه / جدی 15 درجه بروج: حوت و قوس به تمامی درجات / جوزا و سنبله به تمامی درجات

برای زحل
بروج: میزان به 21 درجه / حمل به 21 درجه بروج: جدی و دلو به تمامی درجات / سرطان و اسد به تمامی درجات این درجات در منطقه البروج ارتباط بسیار مهمی با کواکب دارند.

باید دانست و حتما در نظر داشت که این دسته بندی یکی از چندین نوع دسته بندی درجات است اما ضرورت پرداختن به این نوع از دسته بندی این است که بتوانیم به روابط مستتر در این نوع آرایش درجات پی ببریم. در نوشته های بعد دسته بندی های بیشتری خواهیم رسید. باید نیک بدانیم که این دسته بندی بسیار کهن و معتبر است و جناب بطلمیوس و حتی از جناب ادریس به بشر منتقل شده است. در نوبت بعد به روابط این دسته بندی خواهیم پرداخت.

نویسنده: م.آیین

برچسب‌ها:

نظرات کاربران

0 / 1500
مقاله‌های مشابه
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به تحلیل‌اپ می‌باشد و محفوظ است. 2024 ©