آموزش نرم افزار Timing Solution - قسمت 43

نرم افزار


Phenomena module

این مدول این امکان را به شما میدهد که همه پدیده های نجومی مرتبط با موقعیت سیارات را بتوانید نمایش دهید. برای اجرای این مدول این مراحل را در منو دنبال کنید “Tools”->Phenomena” یا روی این گزینه کلیک کنید:

PlM4DUamem8NnOPz47GCQzPNmbEpnujBuKrJuJlY.png

سپس این پنجره باز میشود، پدیده ای که میخواهید محاسبه شود را انتخاب کرده و روی گزینه "Calculate" کلیک کنید:

msbgIA8tqJxGasPx4gnWSkBydOIXTlSNjLo3deYo.png

در این مثال موقعیت خورشید، عطارد، ونوس، مریخ، ژوپیتر و زحل را در زودیاک Tropical محاسبه می کنیم:

Y6E0rw4UpOTmUdTHSkntoj5EHWBRh9AraY5IezfT.png

سپس شما میتوانید این نواحی را با هم در چارت قیمت مشاهده کنید. برای دیدن اطلاعات دقیق نقاط ورود و خروج پیشنهاد می کنم گزینه Prolong را روی گزینه "On" تنظیم کنید: