آموزش نرم افزار Timing Solution - قسمت 42

نرم افزار


QEUEePAb21WuZwg7h1OnCbFzfsTwE8hrazM4nGn6.jpgti4SEJKNX2TD7FOUKnTvlBqpwZJwbHzBt8JnN1h2.jpg

اینها بهترین مدلها هستند:

ta0ahXDcFu8AujmaO6BMbuSslEWdjQkXi0z1aJT8.jpg

Terms/Faces Model TI=1000: این از جدیدترین مدلهاست؛ این مدل در ورژن پیشرفته Timing Solution موجود می باشد.این یک مدل نجومی ناب بر مبنای تکنیکهای قدیمی می باشد. 

FAM Model Geo, Orb=10, TI=1000: این مدل بر مبنای موقعیت سیارات در زودیاک زمین مرکز می باشد. اینگونه به نظر میرسد که موقعیت سیارات در زودیاک برای این بازار حائز اهمیت است. شما به سادگی میتوانید با این روش خط پیش بینی شبکه عصبی را محاسبه کنید:

dV0TVqbgtxyniKOabaxnrAS26Cv7NoLt9voaDU2r.png

بازه  Training را روی 1000 کندل قیمت تنظیم کنید. مدلهای Dynamic و Phase هم خوب بنظر میرسند:

TsZnYstNuJ1e5rxnijqzNQzJkGbs6hSal1H9qRII.jpg

dkH4i4WEwatnOyYYkYq5e4tGvMZPxjIhVP8FGeAy.jpg

برای قیمت طلا، اینطور بنظر میرسد که موقعیت سیارات در زودیاک حائز اهمیت است.

 

نظرات کاربران

0 / 1500
مقاله‌های مشابه
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به تحلیل‌اپ می‌باشد و محفوظ است. 2024 ©