آموزش نرم افزار Timing Solution - قسمت 40

نرم افزار


سیکل 20 ساله ژوپیتر - زحل

در مورد سیکل 20 ساله ژوپیتر – زحل سوالات زیادی وجود دارد. از جمله اثراتی که این سیکل بر جهت دهی بازار سهام دارد. در این بخش چنین موضوعاتی را با هم بررسی می کنیم. بطور کلی سیکل یک الگوی تکرار شونده در قالب زمان می باشد. به عبارت دیگر،  با در نظر گرفتن یک سیکل 20 ساله (سیکل ژوپیتر – زحل 19.9 سال است) چنین انتظار می رود که قیمتی که تاریخچه قیمت فعلی (زمستان 2008) به ما نشان میدهد با تاریخچه قیمت در 20 سال گذشته اش یعنی در سال 1988 شباهت و تناسب داشته باشد. البته برداشت عام از این سیکل چنین می باشد. حالا می خواهیم جزئیات این سیکل را بررسی کنیم. در اینجا لحظه‌ای که ژوپیتر و زحل در زودیاک خورشید مرکز قران میکنند را محاسبه کرده و روی دیتای قیمت Dow Jones Industrial از سال 1885  نمایش دادم (از مقیاس لگاریتمی استفاده شده است).

توضیح: زمانی که دو سیاره با هم در یک برج قرار بگیرند بین آنها قران بوجود می آید.

EzXn7sozD3RrLTC5Qij4W9ehNLf88TdisALCty6x.png

در این نمودار لحظاتی که قران اتفاق افتاده با خطوط راه راه نشان داده شده است. همانطور که مشاهده می‌کنید این قرانات کل تاریخچه قیمت را به بازه های 20 ساله تقسیم کرده اند.  نظریه‌ای که در مورد این سیکل بیان شد در این بخش از تاریخچه قیمت دیده می‌شود. یعنی چرخه 20 ساله ژوپیتر – زحل در اینجا وجود دارد، اما دقیقا مطابق الگوهای قیمت اتفاق نیفتاده است. فرضیه الگوبرداری از سیکل‌های نجومی این است که الگوهای قیمت در همه این بازه‌ها (یا اغلب آنها) بایستی یکسان باشد. با مشاهده همه بازه‌ها و وضعیت DJI در آنها تناسب متعارفی دیده نمی‌شود. به عنوان مثال بین دو بازه شش ساله‌ای که بعد از هر قران مشخص شده، هیچ تشابهی وجود ندارد.

l2yQ0GOoIs0Rp7LaYp1PP6FLQgezbq9HAoNdQQc0.png

یا در نمودار زیر بین این سه بازه مشخص شده آیا می‌توان هیچ تناسبی مشاهده کرد:

uONQNw5ghe0cNVqjJ3GgV5vrZ4hURH4KEfRTgXOk.png

آیا به این معنی است که سیکل ژوپیتر – زحل برای این بازار وجود ندارد؟ از نقطه نظر ریاضیات قراردادی این برداشت صحیح است: برای DJI الگوهای منظم 20 ساله پیدا نکردیم، بنابراین نتیجه میگیریم که چنین سیکلی برای این مارکت وجود ندارد. در عوض می‌توانیم سیکل های تصادفی (بر مبنای تئوری Chaos) را بررسی کنیم. سیکل تصادفی، سیکلی است که بازار، ساختار – رفتار و عادات خود را حفظ میکند. اکنون می‌خواهیم رفتار و عادات بازار را بررسی کنیم، مواردی که در حوزه آسترولوژی می‌باشند. مجددا به این تصویر نگاه می‌کنیم:

HjnFI9Hx0xD1TghADyu2FuxQ8hFz7yy420SIywr4.png

همانطور که مشاهده می‌کنید همه این قران‌ها تاریخچه اطلاعات قیمت را به بازه‌های 20 ساله تقسیم کرده و هر بازه کاراکتر خودش را دارد. بین سالهای 1901 و 1921، DJI در یک محدوده مشخص بین نقاط 100-50 نوسان میکند؛ سال‌های 1941 – 1921 حرکتی شبیه به یک ترن هوایی، با اضافه شدن یک ویژگی جدید: روندهای چند ساله؛ سالهای 1961 – 1941 در این بازه با یک هویت جدید مواجه می‌شویم: رشد نسبتا یکنواخت. همچنین جنگ جهانی دوم نیز در ابتدای این دوره رخ داده است. شما نیز به سادگی می‌توانید این تحلیل را برای دیگر دوره‌ها انجام دهید. بطوریکه می‌توانید به جای تئوری سیکل ژوپیتر – زحل و فرضیه تکرار شوندگی الگوهای قیمت، آغاز این سیکل (زمانی که بین ژوپیتر و زحل قران رخ میدهد) را به عنوان یک دوره جدید از رفتار داو جونز در نظر بگیرید. هدف اصلی من از این گفتار، تمیز دادن سیکل‌های ریاضیات محور از سیکل‌های نجومی بود. هر سیکل شامل نکاتی مشابه با این مثال می‌باشد، سیکل ژوپیتر – زحل بیشتر به عنوان یک سیکل نجومی کاربرد دارد تا یک سیکل ریاضات محور. به عبارت دیگر، هر قران نقش بازار سهام را برای 20 سال آینده تعیین می‌کند.

در این خصوص، متدهای آسترولوژی بر اساس طالع و آسترولوژی مالی کاملا به یکدیگر نزدیکند. چگونه می‌توانیم با این سیکل کار کنیم؟ استفاده از متدهای آماری (مانند تحلیل Composite) در اینجا نتایج مطلوبی ارائه نمی‌کنند. برای این کار من ترجیح میدهم به روش سنتی چارت هر یک از قران‌ها را بصورت مجزا تحلیل کنم. از نظر یک ریاضی‌دان، همه این چارت‌ها باید رفتار یکسان داشته باشند، دقیقا مطابق تئوری مطرح شده برای سیکل‌ها. اما از نظر یک آسترولوژر، هر چارت متفاوت از چارت دیگر می‌باشد و در صورتی آسترولوژر به دنبال یافتن تناسب بین چارت‌ها باشد، ابتدا چارت‌هایی که بیشتر به هم شباهت دارند را پیدا میکند. قبل از هر چیز باید تصمیم بگیریم چه نوع چارتی برای این تحقیق بهتر است. به عقیده من برای این منظور Heliocentric Zodiac مناسب‌تر است. سوال بعدی این است: "ابتدا در مورد چه چیزی باید تحقیق کنیم؟" (یعنی ابتدا چه فاکتورهایی را باید مدنظر قرار دهیم). نجوم باستانی کلیه فاکتورهای نجومی را بر اساس اولویت به دو گروه تقسیم می کند: "فاکتورهای اصلی" که عمدتا مربوط به موقعیت سیارات می‌شوند (یا موقعیت‌های مطلق سیارات در فضا)؛ "فاکتورهای تصادفی" که بروج، نظرات و دیگر فاکتورهایی هستند که بر مبنای موقعیت سیارات نسبت به دیگر اجرام یا موقعیتی خاص در نظر گرفته می‌شوند. فاکتورهای اصلی مقدم بر فاکتورهای تصادفی می‌باشند. بنابراین در ابتدا صورت فلکی که این قران در آن به اوج میرسد را بررسی می‌کنیم. به این ترتیب بهتر می‌توانیم شباهت‌های بازار را در زمان وقوع قران‌هایی که در همان صورت فلکی رخ داده، جستجو کنیم.

در اینجا آخرین قران که در سال 2000 رخ داده را می‌بینیم. این قران در برج ثور به اوج خود رسیده است. همچنین یک قران دیگر نیز در اواخر سال 1940 داریم که در 12 درجه برج ثور رخ داده است. حالا اگر این دو دوره را با هم مقایسه کنیم شباهت‌های بیشتری پیدا خواهیم کرد. در سال 1940 جنگ جهانی دوم رخ داده؛ همچنین در قرن 21 نیز یک جنگ سراسری مقابل تروریسم داشتیم. در نمودار زیر رفتار DJI را در سال 1940 مشاهده کنید:

fk9Rbi0SwXXpGU6oDEUTVkkZUwazDieCXBA5kkNs.png

نیمه دوم این دوره خیلی امیدوارانه بنظر میرسد، و این می‌تواند برای 12 سال آینده نیز نویدبخش باشد. گذشت زمان ثابت کرده که آسترولوژی سنتی بر اساس چارت تولد جزو فاکتورهای اصلی می‌باشد. در صورت تمایل شما نیز می‌توانید این را بررسی کنید. فاکتورهای دیگری نیز برای مقایسه دو دوره وجود دارد، یکی از فاکتورهای قوی تکرار الگوی قیمت می‌باشد. از بررسی چارت‌های قران در این دو دوره یعنی سالهای 1940 و 2000 به نکته جالبی رسیدم. هر دوسیاره، ژوپیتر و زحل دارای حرکت راجعه هستند (یعنی هر دو در موقعیت ضعیفی قرار دارند). من مخصوصا خودم را مقید کردم که تنها از فاکتورهای اصلی استفاده کنم. به این دلیل که من معتقدم روش‌هایی که در آسترولوژی بر اساس چارت تولد وجود دارند برای آسترولوژی مالی همیشه کاربرد ندارند. در خصوص فاکتورهای تصادفی، تاریخچه اطلاعات کافی از بازار سهام وجود ندارد که بتوانیم بفهمیم این فاکتورها برای بازار سهام چگونه  عمل می‌کنند.

در آسترولوژی بر اساس چارت تولد فاکتورهای تصادفی بکار می‌روند، زیرا در این سبک موضوع دیگری بررسی می‌شود (نه تغییرات بازار سهام) و هزاران سال تاریخچه قابل مشاهده وجود دارد. لذا از این قوانین و روش‌ها دیگر برای پیش بینی بازار سهام استفاده نمی‌شود، بلکه صرفا برای مسائل انسان محوری بکار می‌روند.  

 

نظرات کاربران

0 / 1500
مقاله‌های مشابه
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به تحلیل‌اپ می‌باشد و محفوظ است. 2024 ©