آموزش نرم افزار Timing Solution - قسمت 35

نرم افزار

مدل‌های پیش بینی بر مبنای سرعت سیارات

در نسخه جدید این نرم افزار راهکار بهتری برای کار کردن با سرعت سیارات پیدا کردیم. در واقع در نسخه قبلی، با استفاده از حالت ULE شما می توانستید با سرعت سیارات کار کنید:

zqM0aJF1buSMBpZNQy5Yza1W5ReSRD8ruhTe7Ukg.png

به عنوان مثال، این تصویر نمودار سرعت عطارد است.

zbKyracqT69JzUKW2EZ92a7iVfZISB3VULXgtWia.pngبه هرحال استفاده از این نوع پدیده‌ها برای پیش بینی، ایده خوبی نمی‌باشد. لذا بهتر است با استفاده از سرعت سیارات پیش بینی را انجام دهیم. به جای استفاده تنها از سرعت، ما با پدیده‌ای مانند این نمونه کار می کنیم: "عطارد بصورت مستقیم و با بیشترین سرعت حرکت می کند" یا " عطارد بصورت راجعه و با سرعت متوسط حرکت می کند". برای ایجاد چنین پدیده‌ای در مدل شبکه عصبی، این مراحل را اجرا کنید:

jxAe9NCA0wl7sgz03D24T2n6II8KYmHOVsSuI1Od.pngدر اینجا این گزینه را انتخاب کنید:

HdFbNJY7RcIWZMY3sawgXbGSYy2KQ2Iro8KddvJA.png

ببینید که برنامه چه حالت‌هایی را برای ماه ایجاد می‌کند (به عنوان مثال):

HX2ewGLAYzBLnGZNKsAj07y6Gid6kpmYDMgx3qaI.png

- در 20% از زمان کل ("20" به این دلیل است که به 5 گروه تقسیم شده) سرعت ماه کمتر از 12°2’52” می باشد.
- در 20% بعدی از زمان کل، سرعت ماه بین 12°2’52” و 12°44’45” است.
- محدوده سرعت بعدی بین 12°44’45” و 13°34’24”
- 13°34’24” و 14°13’02”
-
و در 20% پایانی، سرعت ماه بیشتر از 14°13’02” می‌باشد.

مهمترین موضوع در ارتباط با روش تفکیک کردن سرعت‌های مختلف ماه این است که بازه زمانی همه دسته‌ها یکسان می‌باشد. در اینجا مشاهده می‌کنید که تقسیم بندی سرعت‌های مختلف ماه در قالب زمان چگونه دیده می‌شوند:

uNkL9rkCIiJzfLdyTF16tSj9HqE0uidCxji2Ww4f.png

با اجرای این بخش شما می توانید با استفاده از همه سیارات در زودیاک Geo و Helio خط پیش‌بینی بر مبنای شبکه عصبی ایجاد کنید:

EeScJptRBauQV6JUGrZuJFIXu9yvEt1UnvOO0o8q.png

اینها خطوط پیش‌بینی بصورت رندوم بر اساس سرعت سیارات می باشند:

s3sOQK6gQINcqDXUWm56F8nXP5QeoaJ8UvFK7QzS.png

OOzyLxVeosXsY50biSZokNxmbPuVquwu5zJnUALm.png

iXsUxiEwwdrGIZZ37IXLQox1D6XylffBFzv5L0in.png

NyHqDxn75SgrK5ykxTUod441aYdkZaclZBLj9UkD.png

در اینجا از سرعت سیارات در زودیاک Geo و Helio استفاده کردیم. Interval = 1000 bars  Training

BBqHEah3UfTEawB7NgsCyaA3lK7XyiNT6CBZs3bG.png

با توجه به جزئیات بک تست انجام شده برای این مدل، بهترین Training Interval برای پیش‌بینی در دوره‌های کوتاه مدت/میان مدت با 500 کندل (معادل 2 سال) می‌باشد. در جدول زیر بصورت آماری نشان داده شده که این مدلها با X% کندل چگونه آینده را پیش بینی می‌کند:

RODZTLsXon9i4cmORob3P3AX1C2uCJmQxhRR1WBy.jpg

همچنین این مدل برای پیش‌بینی یک سال آینده (250 کندل) مناسب است. برای پیش‌بینی بلند مدت، بازه آموزشی را روی 2000 کندل (8 سال) تنظیم کنید. جدول زیر نتیجه آماری برای این مدل را نشان می‌دهد.

bAiOveOHfTNWbMTqms5vX9UGwUSl98Wf7KwUxC43.png

 

نظرات کاربران

0 / 1500
مقاله‌های مشابه
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به تحلیل‌اپ می‌باشد و محفوظ است. 2024 ©