آموزش نرم افزار Timing Solution - قسمت 34

نرم افزار

زمان نجومی

این یک تکنیک محبوب میان کاربران این نرم افزار می باشد.

PvdaBYwnZdP19AtYVxVFTnr64NTzuoImfZ8CDbvM.pngاین تکنیک کاملا ساده است: ما خطوط عمودی هم فاصله، بر اساس موقعیت سیاره را نمایش می دهیم (یا زاویه بین دو سیاره). در مثال بالا، فاصله های خطوط عمودی برابر  است با گامی که زحل در 5 درجه ابتدایی برج اسد طی میکند (به طور دقیق 5 درجه و 42 دقیقه). بنابراین، به جای بازه های زمانی، بازه های مربوط به موقعیت سیارات را میبینیم. این تکنیک در این قسمت شرح داده شده است: http://www.timingsolution.com/TS/Articles/PT

مدلهای آسترونومی

این مدل به شما این امکان را میدهد که بجای دیتای مالی، سیکلهای نجومی را داشته باشید. ساده ترین سیکل نجومی ، سیکل سالیانه می باشد. برای این سیکل تنها موقعیت خورشید درنظر گرفته می شود. در نمودار زیر این سیکل را برای S&P 500 می توانید ببینید:

Gdk98hwM1mZvM8Yck0D2zlUnwZG2Rlc0ZOxDJFnH.pngو این منحنی زرد رنگ، خط پیش بینی برای سیکل خورشید می باشد:

RVAqIp6zWLQxvyewQWsg8PQCMMU0Lwp9KPNx0Lwq.pngهمچنین می توانیم سیکلهای پیچیده تر را  نیز محاسبه کنیم. به عنوان مثال، این یک سیکل ترکیبی برای دوره های ماه می باشد (یعنی زاویه بین ماه و خورشید):

EZ6MYlYGKt7wAXnsz7q4Jyz0xlF1nOUVspQwn7VH.png

این نمودار نشان میدهد زمانی که زاویه بین ماه و خورشید بین 0 تا 150 درجه باشد، S&P 500 بطور میانگین بالاتر است. (افزایش روشنایی ماه /ماه رو به بدر). شما میتوانید با ترکیب تعداد زیادی از سیکلهای مختلف، مدلهای مختلف بر پایه سیکلهای نجومی ترکیب شده ایجاد کنید.

Universal Language of Events (ULE)

با استفاده از این مدل شما  قادرید تقریبا هر پدیده نجومی را محاسبه کنید. به عنوان مثال، تفاوت بین سرعت مریخ و ونوس را در زودیاکDeclination  ، در نمودار زیر مشاهده کنید (دیاگرام قرمز رنگ):

sSgas7C1z6tuGcdfaqxsa1pOY4HnPLJ2V5wdL6nT.png

یا بصورت اندیکاتور نجومی Berg مشاهده کنید:

EPMhXTIs7gwcHtSKB5MeOKECHl4T3u9k4k3EWdLz.pngیا نیروی کشندی ماه:

GIX5QN81zyNWUxROaHkjYsZ5BeUsvkVqU06rgxdr.pngعلاوه بر همه این حالتها، رویدادهای خیلی خیلی بیشتری در اینجا قابل محاسبه می باشد. علاوه بر این شما می توانید به دور از هرگونه حدس و احتمال که برای معامله گر بسیار پرخطر است ، برای همه این حالتها تحلیل آماری داشته باشید. این یک مدل بسیار قدرتمند است، که به همه توصیه می کنم به خوبی آن را مطالعه کنند. شما می توانید هر وضعیتی که ممکن است در معاملات شما تاثیر گذار باشد را ظرف چند ثانیه تست کنید.

خطوط نجومی

این مدل در نرم افزار Timing Solution موجود است. به بخش ابزارهای ترسیمی مبتنی بر نجوم مراجعه کنید.

مدل شبکه عصبی

این یک مدل پیش بینی همه جانبه است که به شما این امکان را می دهد که برمبنای هر پدیده نجومی و غیر نجومی پیش بینی انجام دهید. لیست زیر پرکاربردترین مدلهای سیستم شبکه عصبی را نشان میدهد:

8WoCltABNpKQebohL4kgubEsWsSbNArbsOhQKczu.pngمدل میتواند بر مبنای این آیتمها باشد:

- سرعت سیاره (شرح در لینک http://www.timingsolution.com/TS/Uphistory/upgrade_27.doc می باشد)
- دوره های استحاله / افول سیاره (شرح در لینک http://www.timingsolution.com/TS/Articles/waxwan می باشد)
- موقعیت سیاره (مدل FAM)
- نظرات (aspect) بین سیارات (مدل پیشرفته Bradley)
- تکنیک قدیمی موقعیت های سیاره در terms/face (این مدل بطور شگفت آوری کارآمد است)

و خیلی از موارد دیگر. شما می توانید از نقاط میانی، تصاویر سیارات، موقعیت زودیاک، ساعات نجومی (برای تایم فریم های کمتر از روزانه)، و موارد دیگر استفاده کنید. بزرگترین امتیاز این برنامه ارائه بک تست برای هریک از این مدلهاست، بطوریکه معامله گر با داشتن یک سابقه قابل اطمینان از مدل، قادر است بهترین تصمیمات را اتخاذ نماید.

 

نظرات کاربران

0 / 1500
مقاله‌های مشابه