آموزش نرم افزار Timing Solution - قسمت 32

نرم افزار

دانش کهن + فناوری نوین

همانطور که احتمالا شنیده اید، در روشهای آسترولوژی قرون وسطی، در بحث قدرت سیارات برای هر یک حالتهای سیارات درجه اهمیت (وزن) متفاوتی تعریف شده است. سروری بروج دارای 5 امتیاز، شرف سیارات 4 امتیاز، و حکمرانهای سه گانه (triplicity rulers) دارای 3 امتیاز از مجموع امتیازات میباشند. دانستن این وزن دهی دیدگاه خوبی نسبت به میزان قدرتی که یک منجم برای حالتهای مختلف سیارات در نظر میگرفته، به ما ارائه می دهد. به عبارت دیگر، ما موقعیت سیارات را باتوجه به شرایطی که در آن قرار گرفته اند رتبه بندی می کنیم. این روش قدیمی با فناوری نوین به خوبی ترکیب و قابل استفاده می باشد. در اینجا دیتای مربوط به 18 سال اخیر شاخص داوجونز را دانلود کنید. سپس Neural Net را با استفاده از مدلهای نجومی و سپس حالت Training را اجرا کنید. سپس روی این گزینه کلیک کنید:

Nrn8nY66O8r1L1RYEe1UxIoScEHLlTS3kcD3L48J.png

در اینجا شما میتوانید لیست رتبه بندی حالات مختلف را  برای هر مدل ببینید: