آموزش نرم افزار Timing Solution - قسمت 27

نرم افزار
بازگشت سیارات (سیکل مشابه)

این ابزار ترسیمی بر اساس نظریه بازگشت سیارات طراحی شده است. (زمان‌هایی که یک سیاره دوباره به یک موقعیت در زودیاک برسد یا زمان‌هایی که دو سیاره یک زاویه مشخص را دوباره با هم بسازند.)

k3RdiwnjyBNe4vLTT1eKPKYuFUOy0AcCDKmmwwyF.png

کلیه مراحل محاسبات و مقایسه‌ها توسط برنامه انجام میشود. تنها کاری که لازم است شما انجام دهید این‌ است که تصمیم بگیرید و موس را حرکت دهید! هنگامی که شما موس را درگ می‌کنید، برنامه موقعیت سیاره در زودیاک یا زاویه بین دو سیاره را محاسبه کرده و دسته‌ای از خطوط عمودی را روی چارت نمایش می‌دهد که این خطوط مربوط به زمان‌هایی است که این سیاره به همان موقعیت در زودیاک می‌رسد (یا زمان‌هایی که دو سیاره همان زاویه را نسبت به هم می‌سازند). به مثال زیر دقت کنید. در اینجا نشانگر موس در اواسط فوریه 2009  قرار داده شده است. موقعیت عطارد در این نقطه 3 درجه و 17 دقیقه می باشد. دو خط عمودی دیگر نشان دهنده زمان‌هایی هستند که عطارد از همان نقطه از زودیاک گذر کرده است.

O4zXqTM2ohXV9sw6QmNXBziLNwxeC0ubOPcBIxZG.png

HjNrUmmTlvffOU8HkCS5by693LMvpBWibiNT3lzI.png

Planetary Returns (بازگشت سیارات)

این ابزار ترسیمی بسیار شبیه به ابزار قبلی می باشد. تنها تفاوت موجود در این است که این ابزار کلیه سیکل‌های متناوب را پوشش می دهد، در نتیجه تعداد خطوط عمودی بیشتری نمایش داده می شود.

LKKxOzwl46uwizG8AQYf9T77yceH2m5HXj1D8jzD.png

Planetary Steps (گام سیارات)

مجددا این ابزار نیز مشابه ابزار قبلی "Planetary Equidistant Line" می باشد. مانند قبل، در اینجا نیز شما می‌توانید میزان افزایش زاویه را بطور دستی تنظیم کنید. اما لزوما نباید گام‌ها مساوی باشند، شما می‌توانید گام‌های متفاوت نیز استفاده کنید (مانند دنباله فیبوناچی). در مثال زیر نمایشگر موس روی ابتدای آوریل 2009 تنظیم شده است، زمانی که عطارد در اولین درجه از برج حمل (Aries) قرار دارد. گامهای 15، 72 و 90 درجه استفاده شده است. بنابراین خطوط عمودی زوایای 15 درجه حمل، 12 درجه جوزا (72 درجه) و اولین درجه برج سرطان (90 درجه) را نشان میدهند.

PheTTWmWv6xXCuKjJ75fw6V2gmIUKzeZrBiYJExV.png

Y65l8iKjtw1dSA3g0F3POyX8tXRkomt7SgXb8hQ0.png

Planetary Fan

با استفاده از این ابزار خطوط سیاره‌ای بصورت خوشه‌ای نمایش داده می‌شوند که می‌توانید بوسیله نشانگر موس نقطه شروع رسم این خطوط را مشخص کنید. در اینجا خطوط مربوط به عطارد را مشاهده می‌کنید که از هارمونیک‌های 1H، 2H، 3H و 4H استفاده شده است.

QBMzEKH9BKCRPvPhGc2K0d6TCj7DJix7Ew5PMpTM.png

X3B0xtFV12A9kUcbAeJX7BCJiZnVY5jJIKwmcuMu.png

Multi Planetary Fan (Fixed Scale)

با انتخاب این گزینه شما می‌توانید خطوط سیاره‌ای را برای تعداد زیادی از سیارات بطور همزمان نمایش دهید. در اینجا خطوط سیاره‌ای برای سیارات اصلی قابل مشاهده است:

BR5LYseOrlTN1XRZe2qHqQbYggIBCqmiASTejfXQ.png

زمانی که از هارمونیک‌های بیشتری استفاده کنید، این خطوط به این شکل نمایش داده میشود:

CP3uZwMtbkf3zPFPyrf8SxIFjSUXZVpddbf6E1WT.png

e1pLLrOSxR7SmRig7BxEda5evrtj8ycTEdMtWJ33.png

Multi Planetary Fan (Free Scale)

عملکرد این ابزار بسیار شبیه ابزار قبلی می‌باشد، اما یک تفاوت عمده وجود دارد. در اینجا نیازی نیست برای خطوط سیاره‌ای مقیاس تعیین کنید، زمانی که شما موس را روی نمودار بکشید، برنامه بطور اتوماتیک مقیاس را پیدا می کند. به عنوان مثال در شکل زیر موس بین دو نقطه روی نمودار قیمت کشیده شده است؛ خط سیاره‌ای خورشید به هر دو نقطه برخورد می‌کند. خطوط سیاره‌ای برای دیگر سیارات با همان مقیاسی که برای خورشید استفاده شده ترسیم می‌گردد :

YjNQVsZq4edJOfZyLUtrAsggBFa5xUCJhUDmMHZx.png

سیاره‌ای که در قسمت Option تعیین می‌کنید، به عنوان شاخص استفاده میشود:

3MQ7WqoIcNlnP0yzGkiEJjQXuPAdtYlWuqrqBVK5.png

j6WVcy4oDYfezgK8hiK1VQhj2PcyCdhlHWRX85D5.png

ابزارهای ترسیمی دوبعدی فاصله

تا کنون ممکن است اصطلاحاتی از این قبیل شنیده باشید: " تحلیل همزمان قیمت و زمان " و " نمودار زمانی قیمت ". همه این اصطلاحات به این معنی است که ما قیمت و زمان را بصورت یک مجموعه واحد در نظر می‌گیریم. نه اینکه قیمت را جداگانه تحلیل کنیم و زمان را جدا. بلکه بصورت یک مجموعه کلی در نظر می‌گیریم. مانند جنوب-شمال و شرق–غرب که علیرغم اینکه بصورت جداگانه تعریف مشخصی دارند ولی به لحاظ جفرافیایی هویت تفکیک شده‌ای ندارند. لذا می‌توانیم چنین برداشتی برای مفهوم قیمت–زمان نیز داشته باشیم. در مثال زیر فواصل بین نقاط برگشت A ،B ،C و D را مشاهده می‌کنید که زوایای موجود بسیار نزدیک به هارمونیک‌ها هستند: فاصله A–B = 356.47 درجه، نزدیک به کل سیکل فاصله B–C = 89.22 درجه، نزدیک به یک چهارم سیکل فاصله C–D = 46.13 درجه، نزدیک به یک هشتم سیکل.

9WHuk5SOZB5Ft5rCGTEoivpdjcDl3xuGoY3UdS70.png

همچنین می‌توانیم دایره‌هایی با فاصله یکسان روی نموار  قیمت–زمان ترسیم کنیم. این امکان وجود دارد که این دایره‌ها به صورت مناطقی که خاصیت کشندگی دارند ایجاد شوند، مانند این تصویر:

ylSigaSB0xnsM4XFPUeZwRUt46d6wBlJeE6VvVJd.png

بر اساس اینکه چه ترکیباتی از سیارات برای محاسبه نقشه جغرافیایی برای این نمودار قیمت–زمان استفاده شده باشد، ممکن است چنین نموداری ارائه گردد:

2dprwcmGSlxje2dK9WXDTM3dr1Kj7deOAIiNFE3J.png

این ابزار مانند قطعه زمینی کشف نشده است که نیاز به کاوش بیشتری دارد.

 

نظرات کاربران

0 / 1500
مقاله‌های مشابه
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به تحلیل‌اپ می‌باشد و محفوظ است. 2024 ©