آموزش نرم افزار Timing Solution - قسمت 21

نرم افزار
سیستمهای ترکیبی – توضیحات مقدماتی

این سیستم مهمترین و موثرترین تکنیک در نرم افزار Timing Solution می باشد. با استفاده از سیستمهای ترکیبی شما می توانید بر اساس سیکل های نجومی مختلف خط پیش بینی ایجاد کنید. میخواهیم برای چندین دیتای مختلف پیش بینی انجام دهیم. ابتدا با جفت ارز USD/CHF (2006-1973) شروع می کنیم. تصویر زیر چارت مورد نظر را نشان می دهد:

PrGUV2U2bCSiEvIIPrEg9ggneDjM65AzB2dZTr6I.png

روی گزینه "Astronomy" کلیک کنید: 

VKKjNmwrqC7riLJtaMvVL5bpM7KgqNJX4d4PLyrD.png

سپس برنامه نمودار سیکل سالیانه (تصویر زیر) را نمایش می دهد:

pCkr7Gm2fMYCxjB3MQ4SqUuLtnCRL32ddlQmQc7Q.png

چگونه این نمودار را تفسیر کنیم؟ نمودار رنگی، حرکات قیمت متناسب با موقعیت خورشید را نشان میدهد. آیا ما می توانیم مطمئن باشیم که این سیکل سالیانه به حرکات قیمت، عکس العمل صحیح نشان می دهد؟ آیا می توانیم به این سیکل اعتماد کنیم؟ عقل سلیم می گوید که ما از چندین رویداد قبلی به عنوان نمونه استفاده کرده و ببینیم که آیا این رویدادها عملکرد سیکل سالیانه را تائید می کنند یا نه. این نمونه ها را از کجا میتوانیم پیدا کنیم؟ ما میتوانیم تاریخچه 30 ساله قیمت را به سه بازه مستقل تقسیم کنیم، به طوریکه هر بازه تقریبا 10 سال باشد (نگران نباشید چون نرم افزار  این کار را بطور اتوماتیک انجام میدهد). تصویر زیر سه بازه 10 ساله را نشان میدهد:

89vlWaXc7IbILNOhz2sd9G3H0SjhFXQU4yHDnlRQ.pngاکنون شما می توانید سه نمودار دیگر نیز در تصویر ببینید (نمودار قرمز، آبی و مشکی). این سه نمودار همان نمونه های ذکر شده جهت صحه گذاری سیکل سالیانه می باشند. نمونه 1 تاریخچه قیمت محدوده سالهای 1991-2001 را بررسی می کند، عملکرد این نمودار بر اساس آخرین اطلاعات تاریخچه قیمت موجود می باشد. نمونه 2 تاریخچه قیمت محدوده سالهای 1982-1991 و نمونه 3 مربوط به سالهای 1972-1982 می باشد. این نمودارها چه چیز را بیان می کنند؟ عقل سلیم به ما می گوید که مناطقی از زودیاک که هر سه نمونه روندی مشابه با مسیر حرکت قیمت داشته باشند را مورد توجه قرار دهیم. این مناطق با نوارهای قرمز در زیر نمودار مشخص شده اند. مطابق تصویر زیر:  

jnomBttrNcTe5nd6qeYN8QyDxMZ2GsPNAJw0pmRx.pngفلشهای قرمز و آبی جهت روندهای اصلی متناسب با موقعیت خورشید را نشان می دهند. میتوانید مشاهده کنید که خورشید مسئولیت حرکت‌های اصلی، تقریبا (فقط) در 4 ماه از سال می باشد. در دیگر زمان‌ها سیگنال‌های مختلط دریافت می کنیم. واقعیت دیگری که اعتماد ما را نسبت به سیکل سالیانه افزایش می دهد، در تصویر به خوبی نشان داده شده است. به این نوشته توجه کنید: Correlation = 0.1511

tjue4ATinaNTfpdGGXBw6nV8gu5pN2Az8PzmJpzy.png

ما برای محاسبه این سیکل از تاریخچه قیمت 5 سال گذشته استفاده نکردیم. بلکه این یک بازه آزمایشی (2001-2006) می باشد که این منطقه با رنگ صورتی روی چارت نمایش داده شده است. این نوشته به ما می گوید که خط پیش بینی سیکل سالیانه، همبستگی %15ایجاد می کند. (در حقیقت، برنامه برای مشخص کردن مولفه روند، همبستگی بین خط پیش بینی و Relative Price Oscillator  را با دوره تناوب 71 روز محاسبه می کند. ما میتوانیم خط پیش بینی سالیانه را در صفحه اصلی مشاهده کنیم:

clfeokT5mNOfIoriSqOE82eYhqKi1DLHLH8JOokj.png

در صفحه ترکیبات می توانیم رنگ خط پیش بینی را تغییر داده و یا آن را پنهان کنیم:

B3Tfb1bKKFlweQeCiSHOxARSL1PAMv8NzHUyjUxG.png

در صورتی که مشخص شد این سیکل، سیکل خوبی است و تصمیم گرفتید از این سیکل برای ایجاد خط پیش بینی استفاده نمائید، روی این قسمت کلیک کنید:

IhfmwhiQIQVnm55GAAdnV0iIDIOAd662obiNZNJb.png

برنامه فورا پنجره دیگری با عنوان Composite Box باز می کند. تصویر زیر را ببینید:

tYbTioduEEcpz95Lpiu61FXVg1uovAHbNOZ8wTAa.png

از طریق Composite Box ما می توانیم هر تعداد سیکل نجومی تولید کرده وخلاصه ای از خط پیش بینی سیکل‌های مورد نظر را محاسبه کنیم. اکنون میخواهیم سیکل‌های نجومی دیگری را بررسی کنیم. متوجه شدیم که سیکل زهره برای این دیتا خوب عمل می کند. برای ایجاد این سیکل پارامترهای زیر را تنظیم کنید:

fFo4c9YZVjb2sgtG4YoUjVZNqp2BwxrVm3OlkDkP.pngنمودار ترکیبات بدست آمده به شکل زیر می باشد:

rPyLYBVIsCiWWzWvCpnxGGUviFCoi75WpOXi5HKK.pngزمانی که زهره در نیمه اول زودیاک می باشد، پیش بینی بهتری از قیمت ارائه می کند. این سیکل را نیز به Composite Box اضافه می کنیم. به صفحه اصلی نگاه کنید. در اینجا خط آبی رنگ نشان دهنده مجموع سیکل های زهره و خورشید می باشد:

BdiE9ZPoCqyDDcWLJIFXeTJEpBy9sxAcyVYDOLY5.png

سیکل بعدی که ممکن است برای این دیتای قیمت خوب عمل کند، زاویه بین ماه و زهره می باشد:

JyiFM2HS57TaAz0NQFBpNHMweLeQhMpK1fWntBpk.png

این سیکل را به ترکیبات موجود اضافه کنید. همین کار را برای سیکل خورشید – نپتون نیز انجام دهید. همچنین پیشنهاد می شود که از زودیاک Phase استفاده کنید. به عنوان مثال، این ترکیب را برای سیکل فازی اورانوس ببینید:

QFSICioAOOl4KxHlkoX8u6YcO06FGKgHHIxqrV2s.pngاین سیکل نیز به سیکل سالیانه خیلی نزدیک است (دوره تناوب = 370 روزه). اکنون به Composite Box نگاه کنید. در اینجا 5 سیکل نجومی مختلف را ایجاد کرده ایم:

0dVpic43JY6YAwJROZWHXtdmpsWu9jB4U6Bi8Fgo.png

برنامه، عملیات محاسبات مربوط به نمایش این سیکل‌ها را با سرعت زیاد پردازش می کند. همه سیکلها را انتخاب کنید. برنامه این سیکل‌ها را بهینه سازی کرده و خط پیش بینی (Projection Line) نهایی را تولید می کند. که می توانید آن را در صفحه اصلی مشاهده کنید:

ozCkQY9TINOGkQBHrqnnNqPsMHgrzqCwsWO01pe1.png

به دلیل اینکه این قالب بر اساس سیکل‌های نجومی می باشد، ما می‌توانیم آن را تا هر زمانی که بخواهیم در آینده بسط دهیم. اگر به هر دلیلی خط پیش بینی بدست آمده مورد قبول نباشد، می توانیم به قسمت Composite Box برگردیم و یک یا تعدادی از سیکل‌های موجود در آن قسمت را غیر فعال کنیم. برنامه مجددا محاسبات و بهینه سازی لازم را انجام و خط پیش بینی جدید تولید می کند. ضمنا شما می توانید بصورت دستی تغییراتی روی تصاویر بدست آمده انجام دهید (از قبیل بزرگ کردن بخشی از چارت، جابجا کردن آن و غیره). زمانی که روی گزینه "+" کلیک می کنید، برنامه سیکل نجومی مورد نظر را محاسبه و ظرفیت Composite Box را بهینه سازی می کند، سعی کنید بهترین ورودی را برای هر سیکل نجومی پیدا کنید. اطلاعات مربوط به وزن هر سیکل در صفحه نمایش داده می شود: (مثلا خورشید W 0.03465)

MBrcw74jsgUTM1eBBjCOxAzrybJT4D25dO14ELWK.pngدر صورتی که نیازی به این بهینه سازی نداشتید، کافیست گزینه "Auto Optimization" در پنجره Composite را غیر فعال کنید:

uNXZDb2SiKCdPHNSGkqG4TfpNzzoxi8krpvLXSID.png

برنامه این امکان را به شما می دهد که چندین طرح بهینه سازی را اجرا کنید (بازه های بهینه سازی شده مختلف و الگوریتم‌های مختلف). با انتخاب این گزینه در پنجره Composite Box می‌توانید تنظیمات مورد نظر را انجام دهید:

D0x2s3M2B8OOBkU4D9LlaHIiubxdDIUwi38ARNrW.pngاین گزینه‌ها در این قسمت می باشند:

PYYRdxRao9MekbwAVEZCvLZrOdS09YqE2jP5TmCm.png

با توجه به اینکه نمی توانیم با اطمینان بگوئیم که کدام گزینه به عنوان "پیش فرض" مناسب‌تر است، پیشنهاد می شود گزینه‌های مختلف را امتحان کنید. به عنوان گزینه دیگر، شما می توانید سیکل های نجومی مختلف را بدون بهینه سازی ایجاد کنید و در مرحله آخر با کلیک روی گزینه "Optimize "در Composite Box بهینه سازی را انجام دهید. یکی از موضوعات مهم دیگر Target می باشد. این همان چیزی است که ما می خواهیم آن را پیش بینی کنیم و برای پروسه بهینه سازی نیز استفاده می شود. گزینه Target را از این قسمت تنظیم کنید (در Composite Box):

lAspqCMFiPKfKKKUKbFWb5eobh8iYAXtb0rdOL0I.png

به عنوان مثال، ما می توانیم یک پیش بینی برای Relative Price Oscillator با قیمت (H+L+C)/3 و تعداد کندل = 50 ایجاد کنیم:

rK6h4wUl8jDSQ5VSTTLtYlr1SNH8SJx4lxnJ5nUN.png

یا میتوانیم اینکار را برای ADX انجام دهیم (آنالیز قدرت روند):

mlQUINUqFgWJbDkreF0Y0sTxKY7gXp5YTawfNIT0.png

در پایان، در همین خصوص به چند نکته اشاره می کنیم. شما با این گزینه‌ها می‌توایند صفحه نمایش پنجره اصلی را تنظیم کنید:

3LHhpjhTBsqHODSJefYWqXTtr6jGgQ2qLUTKX4ps.pngهمچنین می‌توانید نوار پیمایش پائین صفحه را جابجا کنید:

J2pTmbmOSBoELSkJHzY0vpChwLyNPWMtoWSk2dtk.png

با این کار صفحه ترکیبات تا حدی نامرئی می شود. بطوریکه قادر خواهید بود محتوای پنجره اصلی را از میان صفحه ترکیبات ببینید:

VrNjJWgRhxg3C7uMLQq0uq3EDNwYMrm7jqJNIqSW.png

نظرات کاربران

0 / 1500
مقاله‌های مشابه
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به تحلیل‌اپ می‌باشد و محفوظ است. 2024 ©