آموزش نرم افزار Timing Solution - قسمت 20

نرم افزار

ترکیبات بررسی مختصر
در این بخش چند نکته مهم درخصوص استفاده از مدل های نجومی شرح داده می شود.

کارکردن با هارمونیک ها
برای اغلب ابزارهای مالی، از سیکل‌های سیارات کند سرعت استفاده نمی کنیم، زیرا برای نتیجه گیری از عملکرد چنین سیکل‌هایی، اطلاعات کافی از تاریخچه قیمت نداریم. به عنوان مثال، یکی از قدیمی ترین تاریخچه اطلاعاتی موجود که مربوط به شاخص صنعتی داو جونز از سال 1789 تا کنون می باشد را بررسی می کنیم. (اطلاعات قبل از تاریخ 1885 با دیتای Foundation of Cycles Research و Bill Meridian اصلاح شده است). در نتیجه ما تاریخچه اطلاعات مربوط به 218 سال جهت بررسی و تحقیق در مورد بازار سهام آمریکا در اختیار داریم. متاسفانه ما نمی‌توانیم از سیکل نپتون برای این تاریخچه اطلاعاتی استفاده کنیم زیرا دوره تناوب نپتون 165 ساله می باشد که در مقایسه با اطلاعات موجود خیلی طولانیست.

برای یک بررسی مناسب روی سیکل نپتون، بایستی حداقل تاریخچه قیمت 500 ساله داشته باشیم. اما یک راه گریزی وجود دارد. ما می توانیم از چند نوع روش مقایسه‌ای استفاده کنیم: بیایید فرض کنیم که اثر نپتون در برج حمل مشابه اثرش در بروج سرطان، میزان و جدی است (بروج اوتاد (برجهای ابتدای هر فصل)). اثر نپتون در ثور مشابه تاثیر آن در اسد، عقرب و دلو و ... می باشد. به عبارت دیگر، ما تاثیر عبور یک سیاره کند سرعت در تقاطع‌ها (Cross) را بررسی می کنیم. برای بررسی این سیکل، هارمونیک 4H را انتخاب کنید:

8jaMEH0VVBy9bGyZQfXErKiE9aAntHEOgNv1qBBh.png

اگر هدف شما پیش بینی بلند مدت می باشد، بهتر است با زودیاک خورشید مرکز (Heliocentric Zodiac) کار کنید. (برای اینکه حرکت راجعه سالیانه محاسبه نشود). تصویر زیر نمودار ترکیب سیکل 4H نپتون است:  

4sQoi5IivHh0TOjh1X1VbXTw0fTJvYg56pZCmpXp.png

اگر هدف شما پیش بینی بلندمدت می باشد، بهتر است با زودیاک خورشید مرکز (Heliocentric Zodiac) کار کنید. (برای اینکه حرکت راجعه سالیانه محاسبه نشود). تصویر زیر نمودار ترکیب سیکل 4H نپتون است:  

QFpjsEWmcwoD7Za2jNBqpOVOi7MgMHe0C3og6tNK.png

3H یکی دیگر از هارمونیک‌های پرکاربرد می باشد که آن را بررسی می کنیم. با انتخاب این گزینه ما قادر خواهیم بود تاثیر سیارات را بر اساس موقعیتشان در عناصر مختلف بررسی کنیم.  به عنوان مثال، با آنالیز 3H ترکیب خورشید برای قیمت طلا در سالهای 1975 – 2007 ، نمودار زیر بدست آمده: ( آتش: Fire ، خاک: Earth ، باد: Air ، آب: Water) (بروج آتشی: حمل، اسد، قوس - بروج خاکی: ثور، سنبله، جدی – بروج بادی: جوزا، میزان، دلو – بروج آبی: سرطان، عقرب، حوت)  

Ks8PSfRWi6V1b4dmlgAI7whd5Cs5UxtdlRcBD2cT.png

این نمودار در مورد قیمت طلا به چند نکته اشاره می کند، مثلا زمانی که خورشید در بروج آتشی قرار دارد، قیمت طلا در دو هفته ابتدای برج افزایش داشته و سپس افت می کند. بنابراین فقط لازم است ما بدانیم چه زمانی خورشید قرار است وارد بروج آتشی شود (تقریبا برابر است با 21 مارس، 23 جولای و 22 نوامبر). امکان دیگری در که در نرم افزار وجود دارد، استفاده از هارمونیک‌ها بصورت کسری می باشد. به عنوان مثال، سیکل دوره تناوب ماه 29.5 روز می‌باشد. بیایید فرض کنیم که ماه با تناوب 59 روزه بر یک بازار تاثیر می گذارد. به عبارت دیگر ما فرض می کنیم که سیکل مورد بحث دو دوره از تناوب ماه را گذرانده است. برای ایجاد چنین سیکلی، این گزینه را انتخاب کنید.  

0LJdBh9SK2BcCJlLH5KHNnlFKDDtlsn00qjkBtLq.png

این به معنی اینست که شما بجای مقیاس متداول 360 درجه بایستی 720 درجه را بررسی کنید:  

e71lzosFaQ4hnR4WSAyU7FuA8I4bVqV0V3V83OJT.png

این نمودار نشان می دهد که بازار بعد از کامل شدن دو دوره تناوب ماه چگونه حرکت می کند (یعنی 720 درجه). شما می توانید با سیکل‌های تک سیاره‌ای کار کنید و یا اینکه سیکل‌هایی که بر پایه زاویه بین دو سیاره هستند را بررسی کنید. به عنوان یک تبصره : برای قیمت طلا، زاویه بین زهره و مریخ حائز اهمیت می باشد:  

Uw5ND397wsP3TlZDxZxkpSvZvUwuoMGmmoPph8bI.png

Active Zones
Active Zones  (منطقه فعال) به شما این امکان را می دهد که پاسخ چنین سوالاتی را دریافت کنید: "آیا زاویه بین عطارد و زمین در حالت خورشید مرکزی هیچ تاثیری بر نقاط برگشت DJI دارد؟" در تصویر زیر مشاهده می کنید که این گزینه برای اطلاعات DJI از سال 1885 تا کنون، چگونه عمل می کند. اطلاعات را دانلود کرده و این گزینه‌ها را انتخاب کنید:  

gXO9193BvTLZPrOK3paiQOz06UN87WG6wns2HuHM.png

روی گزینه "Zigzag" کلیک کرده و حداقل نوسان برای زیگزاگ را انتخاب نمایید (این پارامتر برای محاسبه نقاط برگشت (Turning Point) استفاده می شود). برای این پارامتر 15% را انتخاب کنید. اکنون شما میتوانید یک نوار با خطوط قرمز و آبی در حاشیه پایین نمودار ترکیب مشاهده کنید: