آموزش نرم افزار ELWAVE - قسمت 7

نرم افزار
Simulation inspector :

میخواهیم پیش بینی کنیم که یک سهم یا جفت ارز ما در آینده صعودی ویا نزولی خواهد بود و به چه شکل خواهد بود. برای این کار جفت ارز را وارد میکنیم و چارت را باز میکنیم 

pt7w08dPVDdfSFbQZdUex0RnWdXUZgnsD89Q9GVP.jpg

در این Simulation Inspector این امکان را خواهیم داشت که استراتژی خاص خودمان را اعمال کنیم، تست کنیم و ببینیم که این استراتژی و تئوری موج الیوت و نرم افزار Elwave قادر هست که روند آینده سهم یا جفت ارزمان را تشخیص دهد یا خیر؟ هر استراتژی چه ضعیفترین و چه قویترین باید جواب خودشان را در یک دوره زمانی پس بدهند. آزمایش هر استراتژی به 2 صورت انجام می گیرد:

- Back Test
- Forward Test

Back Test : در این حالت ما داده‌های قبلی یک سهم را داریم و استراتژی‌مان را روی این داده‌ها تست میکنیم.
Forward Test : به این صورت هست که از لحظه حال استراتژی را در یک حساب دمو یا میکرو آغاز میکنیم و میبینیم که به چه صورت هست.

در نرم افزار Elwave این امکان وجود دارد که از طریق Simulation Inspector استراتژی خود را تست کنیم و ببینیم که استراتژی خوبی است یا نه!

Kq9T8Wp6oZnwKpOGmtbEeAZul2qpfhm63mkqJ0JU.jpg

برای اینکه از Simulation Inspector استفاده کنیم می بایست یک نقطه روی نمودار را انتخاب کرده و از آن به بعد را حذف کنیم که ما نیز در شکل پایین همین کار رو کردیم و در این نقطه عدد 25640 را نشان میدهد.8AAcgnRtUbANQzN4qnoFmj4QnozaGMNWNgQ2leEl.pngStart New Simulation را میزنیم