واژه نامه بورسی

مفاهیم

در این مقاله مفاهیم به صورت عمیق و بنیادین آموزش داده نشده است. هدف اصلی این مطلب آشنا نمودن خواننده با ادبیات رایج در بازارهای مالی می باشد.

gcRtrGtg8sjZX10lQ1l2PjJM2PUEga1gaY2v4CbO.jpg

اختیار معامله (Option)
اختیار معامله یک قرارداد قانونی است که توسط یک فروشنده به یک خریدار در ازای مبلـغ معينـی فروختـه مـی شـود . خریـدار ایـن قـرارداد این اختیار را به دست می آورد که یک دارایی ( اعـم از سهام یـا کـالا ) را تا مدت مشخصی به مبلغ تعیین شده ای بخرد یا بفروشد.

 ارزش ذاتی (Intrinsic Value)
ارزش ذاتی شرکت یک رقم ذهنی است . تعریف وارن بافت از ارزش ذاتی ، ارزش تنزیل شده جریانات نقدی است که می توان از شرکت در طول عمـر باقی مانده اش به دست آورد.

 انحصار مصرفی (Consumer Monopoly)
انحصارات مصرفی را می توان به پلی روی یک رودخانه تشبیه کرد که افـراد بی قایق یا کسانی که توانایی شناکردن ندارنـد ، بـرای عبـور از آن مجبـور بـه پرداخت هزینه هستند.

اوراق مشتقه (Derivatives)
بـه ابـزاری کـه سـاختار پرداخـت و ارزش آن از ارزش دارایـی پایـه و شاخص های مربوط نشأت می گیرد . این ابزار به دارنده آن اختیار خرید یا فروش دارایی معینی را می دهد و ارزش آن از ارزش دارایی مربوط مشتق می شود. رایج ترین ابزار مشتقه هم « اختیار معامله » است.

 بازار نوظهور (Emerging - Market)
یک بازار ملی که در فرایند پیشرفته شدن قرار دارد و دارای نقدشوندگی در بدهی های محلی و بازار سهام است . در این بازارها فرصت برای رشد با نرخ بالا و همچنین ریسک متناسب با آن وجود دارد.

بتا (Beta)
واحد اندازه گیری ریسک سیستماتیک مربوط به سهام است که در واقع درجه حساسیت تغییر پذیری بازده سهام را نسبت به تغییر پذیری بـازده بـازار اندازه گیری کند . اگر سهمی بتای بیشتر از یک داشـته باشـد ، نسـبت بـه تحرکات بازار واکنش بیشتری نشان خواهد داد و برای بتای کمتر از یک هم  بالعكس.

تحلیل بنیادی (Fundamental Analysis)
روش سنتی تجزیه و تحلیل شرکتها است که در آن توجه شما به ترازنامـه و صورتهای مالی شرکت است.

تحلیل تکنیکال (Technical Analysis)
تحلیل تکنیکال پیش بینی کردن آینده سهم بر اساس اطلاعات تاریخی قیمت سهم است.

تنوع (Diversifying)
وقتی که تخم مرغ های خود را در یک سید قرار ندهید ؛ توانسته اید تنوع ایجاد کنید . هنگامی هم که در بیشتر از یک شرکت سرمایه گذاری می کنید ، در واقع ریسک خود را بین سهام مختلف تقسیم می کنید.

تورم (Inflation)
افزایش سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات در اقتصاد را تورم می گویند.

جریان نقدی (Cash Flow)
از مجموع درآمد خالص شرکت بعد از مالیات به عـلاوه هزینه استهلاک و سایر هزینه های غیر نقدی به دست می آید.

حاشیه امنیت (Margin of Safety)
یک سرمایه گذار باید در سرمایه گذاریهای خود به دنبال حاشیه سود مناسب باشد . از نظر گراهام برای در امان بودن سرمایه گذاری خود باید یک سهم را حداقل ۳۰ درصد کمتر از ارزش دفتـری اش بخرید . همچنـین بـرای اینکه سرمایه گذاری شما مطمئن به حساب آید ، باید به دنبال شرکتهایی باشید که قابلیت سودآوری داشته باشند.

روش ارزش خالص دارایی های جاری (Net Net Method)
طبق این روش ارزش خالص دارایی های جاری یک سهم ، از کسر بدهی های جاری و بلندمدت شرکت از دارایی های جاری آن و تقسیم عدد حاصـل بـر تعداد سهام منتشر شده شرکت در بازار به دست می آید.

سبد سهام (Portfolio)
ترکیبی از سهم هایی است که یک سرمایه گذار آنها را خریده است.

سرمایه گذار (Investor)
فردی است که به دنبال حفظ سرمایه خود همراه با کسـب بـازدهی مناسـب است . قبل از خرید یک سهم ، هدف سرمایه گذاری باید به دقت مورد بررسی قرار بگیرد.

سرمایه گذاری مبتنی بر ارزش (Value Investing)
گونه ای از تحلیل بنیادی است که توجـه تحلیـل گـر معطـوف بـه پیداکردن سهم های ارزان بازار است.

سفته باز (Speculator)
فردی که بدون انجام هرگونه تجزیه و تحلیل مناسب قبل از خرید یک سهم تمایل به بهره بردن از شـانس و اقبـال دارد . او کـاملاً برعكس سـرمایه گـذار است.

شرط بندی (Gambling)
شرط بندی به معنای سفته بازی نیست .در واقع شرط بندی کردن تنهـا باعـث لذت  بردن شخصی می شود که این عمل را انجـام مـی دهـد . در حالی که در سفته بازی اهداف بزرگتری وجود دارد . سفته باز به دنبال انتقـال ریسک به فردی دیگر و محافظت از خود در برابر سایر سفته بازان است.

شرکت تولیدی (Commodity Company)
شرکتی که به تولید کالا یا خدماتی می پردازد که برای رقبای موجود در بـازار تولید محصول مشابه آنان امری مشکل نباشد.

شرکت پیشرو و دارای امتیاز ویژه (Franchise Company)
این شرکتها از قدرت زیادی برخوردار هستند و اغلب در بـازار صـاحب برند وجایگاهی انحصاری می باشند.

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر شاخص (Index Fund)
بازدهی این نوع از صندوقهای سرمایه گذاری مشترک بـه میـزان بـازدهی شاخص بستگی دارد و در اصل مدیریت کردن این صندوقها، کار پیچیده ای نیست.

فرضیه بازار کارا (Efficient Market Theory)
بازار کارا بازاری است که در آن اطلاعات بـا سـرعت زیادی بر قیمت سهام تأثیر می گذارد و قیمت ها خـود را با توجـه بـه ایـن اطلاعات تعدیل می کنند . در واقع بازار کارا به سرمایه گذاران ایـن اطمینان را می دهد که همه آنها از اطلاعات مشابهی آگاهی دارند.

معاملات نهانی (Insider Trading)
زمانی که فردی بر مبنای اطلاعاتی که در دسترس عمـوم نیست ، اقـدام بـه معامله کند ، یک معامله نهانی انجام داده است.

نسبت Price - to Earnings) P/E)
از تقسیم قیمت جاری سهم در بازار بر سود هر سهم در طی یک دوره مـالی دوازده ماهه به دست می آید.

نسبت Market Capitalization - to Sal) P/S) 
این نسبت حاصل تقسیم ارزش بازار یک شرکت بر مقدار فروشی است که در چهار فصل منتهی به آخرین گزارش شرکتها ارائه شده است.

نسبت قیمت به سود تقسیمی (Price to Dividend)
از تقسیم قیمت جاری سهم بر سود تقسیمی سالیانه هـر سهم شرکت به دست می آید.

نظریه نوین سبد سهام (Modern Portfolio Theory)
این نظریه بر مبنای فرضیه بازار کارا است و به نوعی تفسیر کردن سبد سهام با سطوح مختلف ریسک است . اما درواقع به جای ریسک ، نوسانات قیمـت سهم اندازه گیری می شود.

نوسان گیر (Day Trading)
شخصی که با خرید و فروش هـای روزانـه خـود سعی در بـه دسـت آوردن سودهای فوری از بازار دارد . شاید بهتر باشـد آنـان را تنهـا یک معاملـه گـر خطاب کرد ؛ چرا که به ندرت پیش می آید که آنهـا سـهـام خـود را تا پایان ساعات معاملاتی نزد خود نگه دارند.

 

برچسب‌ها:

نظرات کاربران

0 / 1500
مقاله‌های مشابه
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به تحلیل‌اپ می‌باشد و محفوظ است. 2024 ©