مغز چگونه کار می کند

روانشناسی

 مقایسه مغز انسان و یک خانه

به خانه ای دوطبقه همراه با یک زیرزمین نگاه کنید. ذهن خودآگاه (سمت چپ مغز) طبقه اول زندگی می کند و می تواند بیرون پنجره را نگاه کند. چشـم انـداز ذهن خودآگاه توسط درختان و فضای سبز بیرون محدود شده است. تنها راه ارتباطی با جهان بیرون تلفن است. (به صورت سخت گیرانه‌ای راه‌های ارتباطی دیگر را کنار گذاشته ایم). تلفن شما به بخش مرکزی مغـز متصـل اسـت که در زیرزمین زندگی می کند. تمامی این اطلاعات ورودی و خروجی شـما از طریـق ایـن کـانـال واقـع در زیرزمین باید وارد و خارج شود. بخش مرکزی یا همـان زیرزمین تمـامی بانک های ذخیره ای حافظه را در اختیار دارد. بخش مرکزی توانایی تصمیم گیری در پاسخ به سؤال «چرا ؟» را ندارد. هدف اولیـه آن جمع آوری و آماده کردن اطلاعات حافظه است، در زمانی که توسط ذهن خودآگاه از آن درخواست می شود. برای مثال شما از محل زندگی تان خارج می شوید و تصمیم می گیرید به شهر بروید.

بانک ذخیره ای حافظه شما در زیرزمین، اطلاعات مفیدی را در مورد، به شهر رفتن، در اختیارتان قرار میدهد. شما به یاد می آورید ایستگاه متـرو در کجا قرار دارد و همچنین به یاد می آورید چگونه تاکسی کرایـه کـنیـد و قیمـت آخرین باری که تاکسی برای رفتن به شهر گرفتید را نیز به یاد می آورید. همه ایـن اطلاعات در بانک حافظـه‌ای شـما ذخیـره شـده است. در قسمت مرکزی (همـان زیرزمین خانه) محدودیت اطلاعاتی که از بانک حافظه شـما برداشـت مـی شـود در چیست؟ یقیناً تجربه های محدود پیشین شما در زندگی! در حل کردن مشکلات و مسائل قطعاً شما به وسیله تجربه‌های مشابه قبلی تـان (در مسائل و مشکلات) محدود خواهید شد.

در اینجا به یکی از نکات دقیق ولی حیاتی برای عملکردمان در زندگی و بازار می‌رسیم. هنگامی که این تکنیک حـل مسائل در قسمت مرکزی ذخیره شـود به صورت کلی ذخیره می شود، به این معنا که هر چیزی که اتفـاق مـی افتـد ذخيـره میشود. دقیقا با همان احساساتی که در آن تجربه وجود داشته است. هر چیزی که برای شما در حین حل این مشکل اتفـاق مـی افـتـد و همچنین مشکلات مشابه در گذشته در محفظه‌های حافظه‌ای شما ذخیره میشود. اگر زمانی در آتش گرفتار شـده باشید و خود را با خزیدن بر روی زمین نجات داده باشید، هنگامی که یک فرد فریاد زند آتش! شما به صورت اتوماتیک شروع به خزیدن بر روی زمین می کنید؛ چرا؟ زیـرا در تجربه قبلی کارکرد داشته است و در این زمان نیز باید عمل کند، چون شما در اینجا حضور دارید یا به عبارت دیگر شما در حادثه قبلی نجات یافته اید (بقا) و بقا هدف اصلی ذهن خودآگاه است.

XpN6Q4yE2IinB2PluFqNpLA82KXY5JC2ybZDs4RP.jpg

 کاربرد مفاهیم در بازار

فرض کنید در لحظه سختی در بازار هستید، در این لحظـات اصـولاً دو چیز را فراموش می کنیم، اول: همه ما تمایل داریم براساس آخرین اشتباه خود معامله کنیم. دوم: ذهن خودآگاه در حال پیروزی است. زیرا یکبار دیگر نجـات یافتـه ایـم و ذهـن خودآگاه نیز همچنان امنیت شغلی اش را دارد و شاید در تلاشی دیگر اسـت کـه ایـن مشکل را گسترده تر کند تا مسائل جدیدتری برای حل کردن به وجود آید. ما این کار را هر روز در معاملات انجام میدهیم و فکر می کنیم هنگامی که در بازار ضرر کرده ایم نیاز به تکنیک جدید، اطلاعات بیشتر، اندیکاتوری جدید و یا راهکاری جدید داریم. آنچه که بـدان احتیاج داریـم ذهنیتی جدید است. همـه مشکلات در معامله می تواند با تغییر ذهنیت حل شود. ذهن خودآگاه با نگاه داشـتن شرایط قبل به دنبال ایجاد حل مسائل و مشکلات است. اگر شما معامله گر ضـرر دهی هستید شما احتمالاً در آینده نیز ضرر خواهید کرد تا زمانی که ذهنیت خود را عـوض نمایید. حال که درک کردید به ذهنیت جدیدی نیاز دارید بگذارید کارکرد قسمت مرکزی مغز را بررسی نماییم.

قسمت مرکزی مغز (ذهنیت)

قسمت مرکزی مغز جایگاه اصلی حافظه است و راه ارتباطی با ذهن نیمه خودآگاه یا لوب سمت راست مغز است. قسمت مرکزی مغز صدها هزارمرتبه قـوی تـر از ذهـن خودآگاه در ذخیره اطلاعات و مدیریت آنهاست . امروز ظهر نهـار چـه خـورده ایـد؟ از اطلاعاتی است که اکنون در قسمت مرکزی مغز از آن مراقبت می شود. تعداد تنفس، جزییات و اجزای درون خون، مرکز تنظیم دمای بدن و تمامی بانک هـای حافظـه ای ما در این لحظه به وسیله  قسمت مرکزی مغز بدون دخالت هیچ قسمتی از ذهـن خودآگاه مدیریت می شود. سؤالی که اکنون باید به ذهنتـان خـطـور کـنـد ایـن اسـت چگونه می توان از این منبع قدرتمند در معاملات استفاده نمود؟ حـرفم را باور کنیـد راه هایی برای این کار وجود دارد و هنگامی که از این قسمت مغـز استفاده نمایید، و معاملات شما دقیقاً بر روی روال می افتد. نه یک روز بعـد و نـه بعـد از چنـدین مـاه معامله کردن، بلکه دقیقاً در همان زمانی که این اتفاق بیافتد تمامی معاملات درست خواهند شد.

برای تأکید تکرار می کنم، هدف اصلی قسمت مرکزی مغز جمع آوری اطلاعات در قالب بانک های حافظه‌ای است و همچنین ایـن قسـمت اطلاعات ورودی حاصـل از حواس پنجگانه را فیلتر می کند. قسمت مرکزی مغز مسئول پایداری بـدن و ذهنمـان نیز می باشد. این قسمت وسیله‌ای بسیار باهوش با کارکردی عالی است که اکثر معامله گران در معاملات خود از آن بسیار کم استفاده می کنند.

7J4ttu0avu7zupmUUl1sriODIodSfYY5wYaBaplh.jpg

اقیانوس بازار

به نظر می رسد یک موج در اقیانوس ماهیت مستقل خودش را داشته باشـد، بـرای مدتی ظاهر می شود و جریان دارد. شما می توانید حرکت حدوداً ثابت آن را در جهتی خاص مشاهده نمایید، شما می توانید آن را بشنوید و همچنین اگر بر روی ساحل راه بروید می توانید مقدار مسیری را که طی می کند حدس بزنید. این مـوج (در بازار آن را روند می نامیم) سپس ناپدید میشود و به درون اقیانوس بازمی گردد، همـان جـایی که از آن نشأت گرفته بود. به این فکر کنید که شما هم موجی هستید که از اقیانوس آمده اید آینده به درون آن (همان جایی که از آن آمده ایـد) فـرو خواهیـد رفت. در این صورت شما احساس واقعی نسـبت بـه بـازار پیـدا مـی کـنیـد، بنابراین ما قطعه ای بازیافت پذیر از هوشیاری و آگاهی جهانی هستیم، دقیقاً مانند بازار!

 

نظرات کاربران

0 / 1500
مقاله‌های مشابه
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به تحلیل‌اپ می‌باشد و محفوظ است. 2024 ©