تکنیک های معامله گری بر اساس خط روند - قسمت 2

تکنیکالمعامله گری

PyAX6bsBjvC2juECNPbskskcwPZUtCls8WfhXplh.jpg

معامله‌گری بعد از شکست روند یکی از تکنیک‌های بسیار قابل توجهی است که به عنوان تکنیک ورود به روند بازار تعبیر می‌شود. در ابتدا، یک حرکت روند دار خط روندی را ترسیم می‌کنیم با شکسته شدن خط روند وارد معامله می‌شویم‌. در معاملات براساس شکست روند، دو فاز برای شکسته شدن خط روند وجود دارد یکی فاز شک و دیگری فاز یقین. در مرحله اول ما نسبت به شکسته شدن خط روند مشکوک می‌شویم و در فاز بعدی به یقین می‌رسیم که خط روند شکسته شده‌است. با توجه به تعریف یک روند، بازار در هر روندی برای آن که روند ادامه‌دار باشد باید سقف‌های بالاتر و کف‌های بالاتر (روند صعودی) بزند و همچنین کف‌های پایین‌تر و سقف‌های پایین‌تر (روند نزولی) بزند، بنابراین اختلال در هر جز از آن می‌تواند منجر به تغییر شود، چنانچه در یک روند صعودی بازار قادر نباشد سقف بالاتری بزند وارد فاز شک می‌شویم که احتمالاً روند صعودی دچار اختلال شده و اگر در یک روند نزولی بازار نتواند کف پایین‌تری بزند نیز می‌گوییم وارد فاز شک شده که احتمالاً بازار روند نزولی‌اش به اتمام رسیده است. به‌ خصوص اگر تعداد کندل‌های فاز شک بیش از حرکت قبلی باشد، این شک قوی‌تر می‌شود.

مرحله یقین زمانی است که در روند صعودی بازار کف پایین‌تر و در روند نزولی سقف بالاتر ثبت کند. به عنوان مثال در شکل زیر می‌بینیم که قیمت در برخورد با خط روند در نقطه x2 صعودی را تجربه نمود که این صعود قادر نبود سقف x1 را بزند، پس براساس تعریف روند وقتی قیمت قادر نیست در یک روند صعودی سقف بالاتر بزند وارد فاز شک می‌شویم، پس انتظار این واقعه را داریم که قیمت خط روند صعودی‌اش را به سمت پایین بشکند‌، همانطور که انتظار می‌رفت بازار با قدرت خط روند صعودی را شکست و ریزش مناسبی را تجربه نمود.

vYKwPc0uENFYoY5OiKgcZ2SFbNNkD8Lt0tBu3a3F.jpg

" وقتی قیمت به خط روند صعودی برخورد نمود، در حرکت صعودی با کندل‌های بیشتری موفق نشد سقف بالاتر بزند که می‌تواند حدس ما را برای شکستن خط روند قوی‌تر کند."

خط روند درونی (داخلی)، خط روند بیرونی

بر اساس شیب حرکتی بازار، روند حرکتی ما می‌تواند زوایای متفاوتی داشته باشد و از زاویه تند به زاویه کند تبدیل شود. بازار علاقه به حرکت بر روی محور ۴۵ درجه دارد. چنانچه زوایای بیش از این داشته باشد، در برهه‌هایی این زوایا کاسته‌ شده به سمت محور مرکزی حرکت می‌کند. چنانچه سبک حرکتی بازار با زاویه تند، دارای خط روندی باشد که بشکند، می‌گوییم خط روند درونی شکسته شده و قیمت به سمت خط روند بیرونی حرکت می‌کند. تمایل بازار به حرکت منطقی و با شیب ملایم همواره برای بسیاری به اشتباه این تصور را ایجاد می‌کند که روندها به کلی تغییر نموده‌اند و باید دنبال معاملات عکس در بازار باشیم، در حالی که شیب حرکتی زیاد در بازار معمولاً چندان پایدار نمی‌ماند.

ساختار شماتیک برای یک حرکت صعودی به فرم شکل زیر می‌باشد. همانطور که در شکل دیده می‌شود خط روند درونی به دلیل شیب زیاد شکسته شد و قیمت به سمت خط روند بیرونی حرکت نمود. در حقیقت این پدیده منطقی که مبتنی بر ذات بازار است می‌تواند هر معامله‌گری را منظم کند، به عبارت دیگر این نظمی که در بازار وجود دارد این تصور که بازار همه حرکاتش باید با اسلوب منطقی ملایم باشد، تفکر هر تریدر را اصلاح می‌نماید.