مربی معامله گری - قسمت 1

معامله گری

انسانها در طول تاریخ بسیاری از مهارت‌های خود را بـا مشـاهده رفتـار حیوانـات بـه دست آورده اند و ما نیز می توانیم با یادگیری ویژگی های رفتاری برخی از حیوانات، مهارت‌هایی را در حد حرفه‌ای به دست آوریـم کـه بـه پیشـرفت مـا در هـر زمینـه‌ای به خصوص معامله گری کمک می کند. در حرفه معامله‌گری از چهار حیـوان خارپشـت، لاک پشت، مورچه و عقاب می توان به ترتیب ویژگی تمرکز، صبر، سخت کوشی و شجاعت را آموخت. در نهایت، زمانی که تمام این مهارت‌ها را به دست آوردیـم، بـه مهـارت خـود انسان می‌رسیم که همان مهارت استادی است که از خصیصه انطبـاق بـالای انسان با شرایط گوناگون به دست می آید. این خصوصیت، راز بقای انسان و دلیل برتری او نسبت به سایر حیوانات بوده است.

در این سلسله مقالات که از کتاب "مربی معامله‌گری روزانه" نوشته برت استینبارگر برداشت شده، سعی شده تا بهترین مطالب کتاب به زبانی ساده و روان، تا حد امکان در مورد مربی‌گری، روانشناسی و عملکرد معاملاتی به شما آموزش دهد تا بتوانید برای دستیابی به موفقیت در بازارهای مالی به مربی خود تبدیل شوید و قبل از ورود به میدان نبرد معاملاتی، برنامه و تصمیم هایتان را به خود یادآوری کنید.

9Y8eRCKkqyVU6p86YTpKKJODGz3cuGFi2LGL5oha.jpg

روزمرگی در معامله‌گری

زمانی که مربی معامله‌گری خود هستید، وظیفه شما این است که همیشه هوشیار بمانید و برای ریسک‌ها و فرصت‌ها گوش به زنگ باشید. یکی از بزرگ ترین تهدیدها، به حالت ناخودآگاه درآمدن است، وضعیتی که در آن رفتار ما، بدون تفکر و آگاهی کامل از موقعیت است. اگر محیط معامله‌گری تان را تغییر دهیـد، مجبـور بـه انطبـاق بـا محیط جدید می شوید و بدین ترتیب روزمرگی را از بین می برید. اگر محیط شما همیشه یکسان باشد، به رفتارها، تفکرات و احساسات یکسان گرایش پیـدا خواهید کرد. دلیـل گرفتار شدن در الگوهای فکری و رفتاری تکراری، غرق شدن در روزمرگی و محیط‌های فیزیکی و احساسی مشابه است. در واقع، علت تکرار الگوهای مشابه ایـن اسـت کـه با شرایط فعلی زندگی ما عجین شده اند. سوالی که مطرح می شود این است، چطور می توانیم محیط معاملاتی خـود را تغییر دهیم؟

در ادامه تعدادی از فعالیت‌هایی که برای اجتناب از روزمرگی در معامله‌گری کارایی دارند را توضیح میدهم:

به دنبال دیدگاه‌های متفاوت باشید

گفتگو با معامله‌گرانی که متفاوت از شما معامله می کنند ( از نظر تایم فریم، بازار و سبک معاملاتی)، این گفتگو می‌تواند به پایبندی شما به دیدگاه‌های معاملاتی خود یا مورد پرسش قرار دادن آنها کمک کند. خوانش مسائل از منظری جدید باعث می‌شود ایده‌ها و فرضیه‌هایتان را از زاویه‌ای دیگر بررسی کنید. به عنوان مثال، در سـه مـاهـه پایانی سال ۲۰۰۷ با بررسی نظراتی که با دیدگاه‌های من در تضاد بودند، توانستم نظر تحلیلی خـود را اصلاح کرده و جلوی ضرر بزرگی را بگیرم.

تایم فریم‌های بالاتر را بررسی کنیـد

بـه راحتـی مـی تـوان در تصویرهای کوتاه مدت بازار گم شد؛ به همین دلیل، بررسی دوره‌ای نمودار تایم فریم بالاتر و بررسی موقعیت فعلی قیمت در زمینه بزرگتر بازار بسیار اهمیت دارد. در واقـع برخی از بهترین ایده‌های معاملاتی با یک تصویر بزرگ آغاز و سپس برای معامله به تایم فریم‌های پایین تر منتقل می‌شوند. بررسی تایم فـریـم‌هـای بـالاتر مـانع از انجام معاملاتی می‌شوند که تنها بر اساس اطلاعات ناکافی و از چند تیک قیمتی گذشته بازار به دست آمده اند. به شخصـه نـواحی حمایت و مقاومـت بلندمـدت، نواحی رنج یا مناطقی با مارکت پروفایل با ارزش را در تایم فـریـم بـالاتر بررسی می کنم. ممکن است موضوعی که از یک دیدگاه درسـت بـه نظـر مـی رسـد، از دیدگاه دیگر کاملا اشتباه باشد؛ بنابراین اگر موردی در بازار به نظرم بدیهی  آمـد، تایم فریم را تغییر میدهم تا وضعیت را از دیدگاهی کاملا جدید بررسی کنم.

بازارهای مرتبط را بررسی کنید

گاهی عملکـرد یک سهم یا یک گروه مشخص می‌کند که در کلیت بازار چه اتفاقی خواهد افتاد؛ مثلا آیـا شـاهد یک رشد قیمتی گسترده در اوراق درآمد ثابت هستیم؟ آیا منحنـی بـازدهی در حـال شتاب گرفتن یا از دست دادن قدرتش است؟ آیا شکست در یک جفت ارز زودتـر از سایرین اتفاق می افتد؟ به عنوان مثال، من در زمان انجام معامله، وضعیت بخش صندوق‌های قابل معامله را بررسی می‌کنم تا متوجـه شـوم آیـا بازارهای سهام در حرکتی رونددار هستند یا در محدوده‌ای رنج در حـال نوسـان انـد. با بررسی ریسک پذیری یا ریسک گریزی در معاملات معامله‌گران اوراق قرضـه مـی تـوانم در مورد خرید یا فروش سهام تصمیم بگیرم. زیر نظـر داشـتن کلیـت بـازار ، مـانع از درگیر شدن در ایده‌های از پیش فرض شده می شود.

زمانی را برای استراحت در نظر بگیرید

همان طـور کـه بـرای تجدیـدقوا بـه مسافرت می رویم ، استراحت کردن و فاصله گرفتن از مانیتور کامپیوتر کمک می‌کند که دیدی تازه از بازار به دست آوریم. حفظ تمرکز در موقعیـت‌هـایی که واضح و مشخص هستند ساده است؛ اما با عقب کشیدن و پاک کردن ذهن می توانیم موقعیت‌هایی را که چندان وضوح ندارند، بهتر ببینیم. برای من استراحت بعد از معاملات ضررده بسیار مفید بوده است؛ چراکه می توانم دربـاره ضـرر آن معامله فکر کرده و نکته آموزنده‌ آن را دریابم .

mfKmrRaND8bXwZZTdUNVD9pa8FrVq83FEUvxEPxp.jpg

نکته راهنمای مربیگری

بسیاری اوقات، دیدگاه‌های متفاوتی از وضعیت بازار وجود دارند که ما آنها را نادیـده می‌گیریم، در حالی که مهم هستند. چراکه در برخی ترازها می توانند تهدید کننده باشـند. به دنبال تفسیرهایی بگردید که بیشترین اختلاف را بـا عقیـده شـما دارند و از خـود بپرسید : « اگر این تفسیر از بازار محقق شود، دیدگاه من در مورد بازار چه خواهـد بـود. » اگر عادت دارید دیدگاه‌های متفاوت را به سرعت رد کنید، از این به بعد یک شانس دیگر به آنها بدهید. اگر نکته قابل قبول یا مهمی در این دیدگاه‌ها نیافتید، لزومی هم نـدارد که نسبت به آنها حالت تدافعی به خود بگیرید.


برگرفته از کتاب " مربی معامله‌گری روزانه " - نوشته برت استینبارگر

نظرات کاربران

0 / 1500
مقاله‌های مشابه
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به تحلیل‌اپ می‌باشد و محفوظ است. 2024 ©