دوره جامع اختیار معاملات (آپشن)

10 ساعت و 7 دقیقه

   

محتوای دوره

فصل اول
مدت زمان : 26:40
فصل دوم (اختیار خرید) - بخش اول: مقدمه
مدت زمان : 09:13
فصل دوم (اختیار خرید) - بخش دوم: خریدار اختیار خرید
مدت زمان : 33:20
فصل دوم (اختیار خرید) - بخش سوم: فروشنده اختیار خرید
مدت زمان : 21:02
فصل سوم (اختیار فروش) - بخش اول : مقدمه
مدت زمان : 08:33
فصل سوم (اختیار فروش) - بخش دوم: خریدار اختیار فروش
مدت زمان : 12:43
فصل سوم (اختیار فروش) - بخش سوم: فروشنده اختیار فروش
مدت زمان : 00:00
فصل سوم (اختیار فروش) - بخش چهارم: اختیار فروش تبعی
مدت زمان : 04:31
فصل سوم (اختیار فروش) - بخش پنجم: ساختن اختیار فروش تبعی
مدت زمان : 03:10
فصل چهارم (نکات تکمیلی) - بخش اول: تفاوت تابلو سهم و اختیار
مدت زمان : 07:00
فصل چهارم (نکات تکمیلی) - بخش دوم: افزایش سرمایه و سود نقدی
مدت زمان : 05:08
فصل چهارم (نکات تکمیلی) - بخش سوم: ارزش‌گذاری
مدت زمان : 20:00
فصل چهارم (نکات تکمیلی) - بخش چهارم: مقایسه هر چهار قیمت
مدت زمان : 06:00
فصل چهارم (نکات تکمیلی) - بخش پنجم: اثرگذاری عوامل مختلف بر قیمت اختیار خرید و فروش
مدت زمان : 21:13
فصل چهارم (نکات تکمیلی) - بخش ششم: معنای اهرم
مدت زمان : 07:21
فصل چهارم (نکات تکمیلی) - بخش هفتم: بیشتر بدانید
مدت زمان : 04:22
فصل پنجم (معامله‌گری) - بخش اول: مزیت‌ها و معایب اختیار معاملات و بررسی تفاوت‌ها با سهام عادی
مدت زمان : 16:19
فصل پنجم (معامله‌گری) - بخش دوم: انواع معامله‌گران آپشن
مدت زمان : 07:12
فصل پنجم (معامله‌گری) - بخش سوم: یک یادآوری و مقایسه هر چهار موقعیت
مدت زمان : 09:01
فصل پنجم (معامله‌گری) - بخش چهارم: بهترین زمان برای هر بازی
مدت زمان : 15:00
فصل پنجم (معامله‌گری) - بخش پنجم: جمع‌بندی رفتار شما برای بازارهای مختلف
مدت زمان : 05:04
فصل پنجم (معامله‌گری) - بخش ششم: وضعیت مالی قرارداد
مدت زمان : 18:14
فصل پنجم (معامله‌گری) - بخش هفتم: کدام اختیارها نقدشونده هستند؟
مدت زمان : 19:06
فصل پنجم (معامله‌گری) - بخش هشتم: چند قلق معامله‌گری
مدت زمان : 26:41
فصل پنجم (معامله‌گری) - بخش نهم: انواع وجه تضمین
مدت زمان : 09:27
فصل پنجم (معامله‌گری) - بخش دهم: انواع وضعیت حساب مشتقه
مدت زمان : 02:55
فصل پنجم (معامله‌گری) - بخش یازدهم: سرنوشت یک قرارداد و تسویه‌ها
مدت زمان : 21:10
فصل پنجم (معامله‌گری) - بخش دوازدهم: انواع نوسان‌پذیری و توضیح برخی متغیرهای حساسیت (ضرایب یونانی)
مدت زمان : 36:02
فصل پنجم (معامله‌گری) - بخش سیزدهم: برخی اصطلاحات آپشن
مدت زمان : 32:02
فصل پنجم (معامله‌گری) - بخش چهاردهم: نکات تکمیلی و جمع‌بندی
مدت زمان : 22:51
فصل ششم (استراتژی‌ها) - بخش اول: Long Call - Short Call - Long Put - Short Put
مدت زمان : 27:34
فصل ششم (استراتژی‌ها) - بخش دوم: Covered Call
مدت زمان : 40:44
فصل ششم (استراتژی‌ها) - بخش سوم: Conversion
مدت زمان : 07:34
فصل ششم (استراتژی‌ها) - بخش چهارم: Bull call spread - Bull put spread
مدت زمان : 22:05
فصل ششم (استراتژی‌ها) - بخش پنجم: Call back spread
مدت زمان : 09:52
فصل ششم (استراتژی‌ها) - بخش ششم: Bear call spread - Bear put spread
مدت زمان : 11:09
فصل ششم (استراتژی‌ها) - بخش هفتم: Put back spread
مدت زمان : 05:28
فصل ششم (استراتژی‌ها) - بخش هشتم: Short straddle - long straddle
مدت زمان : 16:26
فصل ششم (استراتژی‌ها) - بخش نهم: Short strangle - Long strangle
مدت زمان : 08:20
فصل ششم (استراتژی‌ها) - بخش دهم: Long call butterfly - Long put butterfly - short call butterfly - short put butterfiy
مدت زمان : 12:45
فصل ششم (استراتژی‌ها) - بخش یازدهم: Long call condor - Long put condor - Short call condor - Short put condor
مدت زمان : 15:05
وضعیت بارگذاری قسمت‌ها: تکمیل شده
تعداد قسمت‌ها: 41
قیمت این جلسه:
4,800,000 تومان

پرسش‌های متداول

برای شرکت در این دوره پاسخگوی شما هستیم

دیدگاه شما

0 / 1500
وضعیت بارگذاری قسمت‌ها: تکمیل شده
تعداد قسمت‌ها: 41
قیمت این جلسه:
4,800,000 تومان
نوید خدایی

نوید خدایی


کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به تحلیل‌اپ می‌باشد و محفوظ است. 2023 ©